2018 Trip Dates

StartsEndsFromToItineraryAvailability
17-Nov-1827-Nov-18HoniaraHoniaraBest of Solomons
27-Nov-1808-Dec-18HoniaraHoniaraCustom Itinerary
08-Dec-1815-Dec-18HoniaraHoniaraSolomon Islands Discovery Cruises – Adventure Tour
18-Dec-1828-Dec-18HoniaraHoniaraBest of Solomons
29-Dec-1808-Jan-19HoniaraHoniaraBest of Solomons